top of page

Kreativa v hlavní roli

Pro každou dobu jsou charakteristické určité znaky. Fenoménem té dnešní jsou určitě pokročilé a digitální technologie. Svět se zmenšuje a zrychluje, společnost je přesycena různými druhy komunikace, které na ni útočí ze všech stran. Vědci tvrdí, že až 90 % reklamní komunikace zůstane nepovšimnuto. V čem je zbylých 10 % odlišných? Onou specialitou je kreativa, nápaditost, která zaujme lidské oko a upoutá tak naší pozornost. Dnes se blíže podíváme na kreativu v event marketingu a na to, co vše ji ovlivňuje.


Od devadesátých let se oblast event marketingu rapidně proměnila. Zadavatelé jsou zkušenější a vzdělanější v oboru, už nestačí jen, aby akce nějak proběhly a hosté se dobře najedli. Tlak na kreativu je enormní, klienti se chtějí často pomocí event marketingu vymezovat vůči své konkurenci, hledají originalitu podpořenou těmi nejnovějšími trendy ve všech oblastech. Správný event manager by měl být proto velmi kosmopolitní člověk s přesahem do všech možných odvětví a oborů a mít přinejmenším produkční znalost základních technických komponentů, které event utvářejí. Jen tak může totiž připravit komplexní nabídku, která má vše, co správný event mít má, se kterou přichází i potenciál úspěchu u zadavatele.


Brief, idea/koncept


Kvalitní brief je základem úspěchu jakéhokoliv eventu. Díky němu získáme základní informace a požadavky zadavatele a zároveň na jeho základě můžeme odhadnout další faktory. Dozvíme se například typ poptávaného eventu, náladu a kondici zadavatele, rozpočet a v neposlední řadě jeho odvahu přistoupit na netradiční řešení při tvorbě konceptu. To vše je třeba na začátku zvážit a na základě zodpovězených debriefových dotazů se můžeme pustit do vymýšlení hlavní idey akce. Zde je třeba se na chvíli zastavit. Koncept je nejdůležitější pilíř celé naší nabídky a potažmo celého eventu. Jeho dějové linie by měly prostupovat co nejvíce částmi celé akce.


Dobře zvolený koncept nám nejenže pomůže zakázku získat, ale při následné správné exekutivě posune celý event o level výše. Vytvoříme sen nebo chcete-li realitu, do které uvítáme vaše hosty. Důležité je mít na paměti, že na detailech velmi záleží a jsou také klíčem k úspěchu celé akce.


Lokace, AV, technologie, performance


V čem tedy spočívá kouzlo dobrého kreativního konceptu a jeho následné aplikace?

Jak jsme již zmínili, správně zvolený koncept eventu je základ. Podle něj vybíráme lokaci, složení a vzhled cateringu a samozřejmě také audiovizuální techniku. Díky té dnes dokážeme vytvořit nevídané věci. Pomocí správného osvětlení, dekorací, video mappingu či správně zvoleného uměleckého vystoupení umíme přetvořit jakýkoliv prostor na téměř cokoliv. Je jen na naší fantazii, odvaze a budgetu klienta, jak daleko společně můžeme zajít.


Závěrem


Zkušený kreativec má za sebou desítky, možná stovky vypracovaných nabídek a možných řešení, které nyní dokáže skvěle kombinovat a aplikovat, sleduje aktuální světové trendy v event marketingu a rád přizve na pomoc nejnovější technologie. Je to člověk, ve kterém se mísí marketing, umění, technologie, vědomosti a především zkušenost. Stejně jako si sami neodoperujete slepé střevo, tak s velkou pravděpodobností ani nevytvoříte tak výjimečný a funkční projekt jako zkušený creative event executive.


I já se na vás budu těšit u dalšího dílu tohoto seriálu a všem čtenářům přeji úspěšný zbytek týdne.


172 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page